Privacy, Disclaimer & Cookies

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is er om persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Deze wet verplicht instellingen om de gegevensverwerking aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Om de privacy van de klant te waarborgen heeft QuaRijn een reglement registratie persoonsgegevens. Voor goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Hoe QuaRijn omgaat met persoonsgegevens, leest u in onze folder Registratie persoonsgegevens.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site van Stichting QuaRijn.

Mocht u onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij u dit door te geven aan communicatie@QuaRijn.nl.

Cookies

QuaRijn.nl gebruikt cookies alleen voor Google Analytics. Google Analytics is een hulpprogramma voor websiteanalyse. QuaRijn krijgt hiermee inzicht in de wijze waarop bezoekers omgaan met onze site. Met deze informatie kan QuaRijn zijn website verbeteren. Google Analtyics verzamelt deze gegevens anoniem. Websitetrends worden gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren.